Gubis bemærkninger

Gubis bemærkninger

Filosofiske essays om alt.

Mit hovedsigte med denne blog er såmænd blot at sætte ord på mine overvejelser og tanker. Hvis andre synes om dem, så er det godt, og hvis andre ikke synes om dem, så er jeg ligeglad.

Racisme og den politiske elite

Filosofiske overvejelserPosted by Karl Christian Gubi Schmidt 26 Apr, 2017 09:53:11

26.04.17

Den tidligere regering og den nuværende regering har lavet reformer, der forringer vilkårene for bistandsklienter og arbejdsløse. Hovedstadsområdet er kommet ud af krisen, mens resten af landet først lige er begyndt på det samme. Det betyder at der er en større grad af arbejdsløshed i ”udkantsdanmark” end der er i hovedstaden. Som arbejdsløs, som bistandsklient, som ansøger til flexjob eller til førtidspension er man jaget vildt. Man pålægges utallige krav om jobsøgning og skal gennemgå absurde arbejdsprøvninger for at finde frem til om man kan levere fem minutters arbejde. Adskillige tusinde er faldet ud af dagpengesystemet og ned i bistandshjælpen.

Politikerne har hævet pensionsalderen for de fleste, og de har forringet efterlønsordningen. Kun deres egen pensionsalder er ikke blevet hævet. Her stemte et flertal af Folketingets medlemmer imod.

Vores hospitaler gør folk syge, der er dårlig rengøring, sygeplejerskerne har ikke tid og vi hører om lægesjusk som aldrig før.

Vore ældre behandles dårligere og dårligere. Der er ikke nok personale, så de ældre får sjældent gjort rent, sjældent et bad og de ligger i deres eget møg.

Folkeskolerne fik en reform, der resulterer i alt for lang en skoledag og en umulig inklusion for børnene, medens lærernes forberedelse og dermed faglige kompetencer forringes. I sin spareiver begynder kommunerne nu at sende små blebørn i børnehave.

Medens alt dette sker, så har vi Østeuropæiske/rumænske bander hærgende rundt i landet.

Nu kommer så flygtningene i stort tal. Kommunerne melder allerede nu ud, at de ikke kan løfte opgaven. Kommunerne har ingen plads og ingen penge til opgaven. De magter den ikke. Udgifterne er steget fra ca. 300 mio. kr. om året til 1,5 mia. kr. (TV-Avisen 21.12.2015). Staten har givet ekstra støtte, men det dækker ikke engang halvdelen af de ekstra udgifter kommunerne har lige nu.

Samtidig har politikerne gentagne gange givet skattelettelser til de rige, sat vægtafgiften ned på de dyre biler og givet sig selv særprivilegier. Der har været den ene personsag efter den anden. Jeg nævner blot to navne: Lars Løkke og Carl Holst.

Det er på denne baggrund af økonomisk trængsel, frygt for fremtiden og manglende tillid til at politikerne vil andet end deres egne karrierer, at flygtningene træder ind. ”Houston, we’ve got a problem!”

Det er Danmarks politiske elite bedrevidenhed og egen karriererytteri, samt den liberalistiske økonomiske politik, der medfører den stigende racisme i landet. Vi ser det samme ske i USA med Trump og i Frankrig med Le Pen. Bliver Le Pen nu Præsident?