Gubis bemærkninger

Gubis bemærkninger

Filosofiske essays om alt.

Mit hovedsigte med denne blog er såmænd blot at sætte ord på mine overvejelser og tanker. Hvis andre synes om dem, så er det godt, og hvis andre ikke synes om dem, så er jeg ligeglad.

Robotteknologi og pensionsalder

Filosofiske overvejelserPosted by Karl Christian Gubi Schmidt 02 May, 2017 10:43:20

Ifølge regeringens egne eksperter kan robotter om få år overtage 40% af vores arbejde. Det er jo en skøn nyhed, hvis den frigjorte tid anvendes fornuftigt. Vi savner varme hænder i stort set alle offentlige institutioner. Børnehaver, sygehuse, plejehjem har alle brug for flere hænder. Dagligt læser vi om forsømte børn og misrøgtede ældre. Inklusionen i de danske folkeskoler, som burde have medført flere lærere, har blot medført et øget stressniveau for såvel elever som lærere. Så når robotter kan fjerne 40% af det trivielle, kedelige og ensformige arbejde, og dermed frisætte en mængde arbejdskraft til anden anvendelse, så er det en positiv nyhed.

Desværre bliver dette ikke resultatet af robotternes indtog på arbejdsmarkedet. Robotterne bliver – som altid – blot brugt til at øge effektivitetsniveauet på arbejdspladsen og til at fyre en masse mennesker. Desværre. Det kunne være så godt og så er det faktisk skidt. Jeg kan stadig huske hvilke meldinger der kom dengang computerne kom på markedet. Nu ville meget blive meget lettere, for de kunne løse alle de kedelige opgaver, og vi kunne så koncentrere os om de opgaver, som computerne ikke kunne finde ud af. Så vi behøvede slet ikke arbejde så meget mere, for computerne ville lave arbejdet for os. Jo tak, sådan blev det bare ikke.

Teknikken blev ikke brugt til at nedsætte arbejdstiden eller til flere varme hænder. Den blev brugt til at øge indtjeningen for aktionærerne, smide en masse mennesker ud af arbejdsmarkedet og kræve mere effektivitet af de ansatte. Det kunne være så godt og så er det faktisk skidt.

Samtidig taler regeringen om at hæve pensionsalderen. Argumentet er at vi alle skal arbejde mere for at bevare vores velfærdssamfund. Det lyder jo meget mærkeligt al den stund at robotterne jo overtager arbejdet. Ifølge regeringen skal vi altså arbejde længere og mere og samtidig vil robotterne overtage 40% af arbejdet. Det bedste argument imod at hæve pensionsalderen kommer fra regeringen selv. Der er absolut ingen grund til at blive længere på arbejdsmarkedet, når robotterne arbejder for os. I regeringens hoveder hænger de to elementer sammen, fordi det for dem ikke drejer sig om det bedst mulige liv, men om størst mulig indtjening. Pengene er stadig Gud. Det kunne være så godt og så er det faktisk skidt.

Jeg vil opstille et modforslag til regeringen og sikkert også til alle de andre partier i folketinget: Vi skal indføre en 30 timers arbejdsuge, vi skal ikke have en effektivitetsstigning på arbejdspladsen og de ansatte, der mister deres arbejde, skal ansættes inden for de områder hvor man savner varme hænder. Det kunne være så godt.