Gubis bemærkninger

Gubis bemærkninger

Filosofiske essays om alt.

Mit hovedsigte med denne blog er såmænd blot at sætte ord på mine overvejelser og tanker. Hvis andre synes om dem, så er det godt, og hvis andre ikke synes om dem, så er jeg ligeglad.

Blå mandag er aflyst

Filosofiske overvejelserPosted by Karl Christian Gubi Schmidt 26 Apr, 2017 10:55:00

Så har vi balladen igen. Skal konfirmationsforberedelsen finde sted i skoletiden? Skal skolen give fri til blå mandag? I min ungdom stod dette ikke til debat. Vi var en meget homogen gruppe, som alle var døbte og som alle skulle konfirmeres. Tanken om ikke at være døbt eller ikke at skulle konfirmeres var ganske enkelt til stede i landsbyen jeg voksede op i. Blå mandag havde sin berettigelse. I dag har vi ikke længere denne monokultur. Vi er ikke længere blot et kristent land. Vi har en multireligiøsitet i klasseværelserne, dog med hovedvægt på kristne og muslimer.

Folkeskolen er den første institution, der mærker multireligiøsiteten. Vi siger til muslimerne at religion er en privatsag, og må så også drage den deraf følgende konklusion, at det er den så også for kristne. Jeg benægter ikke at Danmark er et kristent land. Vi kan se det på vore højtider. Vi har fri til jul, men ikke til eid-festen. Så vidt så godt. Men konfirmationsforberedelsen er kun for kristne børn, og hvad laver så muslimerne og ateisterne i mellemtiden? Skal de gå i skole imedens? Har de fri? Efter min uforbeholdne mening, så hører konfirmationsforberedelsen til i fritiden, ikke i skoletiden. Det samme ville gælde, hvis muslimske børn ville have koranstudier. Det hører til i fritiden, det hører til i privatsfæren.

Jeg forstår godt at børnene er sure over at miste blå mandag. Det er en festdag og en fridag man fratager dem. Selvfølgelig vil en sådan handling støde på modstand. Noget sådant ville vi andre heller ikke finde os i. Men skolen af i dag er nødt til at agere i en multireligiøs kontekst. En sådan kontekst kan man kun agere i ved at være ikke-religiøs, altså sekulær. Multireligiøsitet i klasseværelset tvinger institutionen til sekularitet. Hvis man skal repræsentere alle parter, så må man stå uden for parterne. Hvis folkeskolen skal være folkets skole, så må den også repræsentere folket, og ca. 20% af befolkningen har i dag en anden religion end kristendommen. Vi vil se denne adskillelse mellem skole og tro resultere i at såvel konfirmationsforberedelsen som blå mandag forsvinder fra folkeskolen.

Hvad der gør sig gældende i folkeskolen, vil også begynde at gøre sig gældende på andre områder, f.eks. stat og folkekirke. Religion vil blive en privatsag, medens staten eller arbejdspladsen sekulariseres. Det er på den samme baggrund at vi igen, igen, igen har en debat om religiøse symboler på arbejdspladsen (læs: tørklæder). Det kan synes at være en meget langstrakt og trættende debat, men dens baggrund er nødvendig. Det drejer sig om religionens plads i et globalt, multietnisk og –religiøst samfund.


Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.